Zbiórka podpisów

Zbiórka podpisów

Cel zbiórki podpisów

Nasza inicjatywa ma jeden główny cel: wprowadzenie twórczości Mareka Hłasko do podstawy programowej szkół średnich w Polsce. Ale dlaczego uważamy to za tak ważne? Pozwólcie, że wyjaśnimy.

Marek Hłasko, choć jednym z najbardziej charakterystycznych polskich pisarzy lat 50. i 60., jest często pomijany w programach szkolnych. Jego dzieła są świadectwem pewnego okresu w historii Polski, który powinien być dokładnie analizowany i zrozumiany przez kolejne pokolenia.

Hłasko był nie tylko obserwatorem, ale też krytykiem społeczeństwa swojego czasu. Jego przenikliwość, ostrość spostrzeżeń i unikalny styl pisarski uczyniły z niego jedno z najważniejszych głosów w polskiej literaturze XX wieku.

Dzieła Hłasko, pełne głębokich refleksji i spostrzeżeń na temat ludzkiej natury, mogą stać się doskonałą platformą do dyskusji na temat wartości, moralności i wyzwań społecznych, stając się tym samym cennym narzędziem edukacyjnym

Podpisz się
Petycja Hłasko

Hłasko do
Podstawy Programowej!

3500

Rozpocznijmy

To liczba podpisów zebranych do tej pory, dowodząca wsparcia dla kampanii.

10000

Osiągnijmy

To ambitny cel, jaki planujemy osiągnąć, aby nasza kampania była jeszcze bardziej skuteczna i przekonująca.

Zbiórka podpisów

Postępy naszej inicjatywy

Nasza inicjatywa do wprowadzenia twórczości Hłasko do podstawy programowej rozpoczęła się z impetem. Już w pierwszym miesiącu zebraliśmy ponad 10 000 podpisów od nauczycieli, uczniów oraz miłośników literatury z całej Polski. Te liczby pokazują, jak wiele osób podziela nasze przekonanie o ważności dzieł Hłasko w edukacji.

Z wielką radością informujemy, że do naszego ruchu dołączyli znani literaturoznawcy, krytycy oraz pisarze. Ich głosy i autorytet w świecie literackim dodają wagi naszym postulatom i pokazują, jak szerokie jest poparcie dla naszej inicjatywy w środowisku profesjonalistów.

Instrukcja

Jak złożyć podpis?

Kliknij w formularz

Aby dodać swój podpis do naszej inicjatywy, wystarczy, że przejdziesz do formularza znajdującego się poniżej.

Wypełnij dane

Wypełniając formularz, upewnij się, że podajesz prawdziwe i dokładne informacje.

GOTOWE!

Dziękujemy Ci za dodanie swojego podpisu i wsparcie naszej inicjatywy.

Dołącz do naszej inicjatywy


Kim był Hłasko

Kluczowe powody dla wprowadzenia twórczości Hłasko

Marek Hłasko w swojej twórczości oddał ducha swojego pokolenia oraz realia epoki, w której żył. Jego powieści i opowiadania są jak fotografie z tamtego okresu - dokładne, bezkompromisowe, pełne emocji. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej zrozumieć i wczuć się w realia życia w Polsce lat 50. i 60. XX wieku.

Dzieła Hłasko są bogate w różnorodne postaci, z których każda ma swoje pasje, lęki i marzenia. Poprzez analizę tych postaci uczniowie uczą się empatii, krytycznego myślenia i zdolności do głębokiej analizy psychologicznej. Ponadto styl pisarza, pełen metafor i nieoczywistych zakończeń, stymuluje kreatywność i zachęca do własnych literackich eksperymentów.

Dzieła Hłasko, pełne głębokich refleksji i spostrzeżeń na temat ludzkiej natury, mogą stać się doskonałą platformą do dyskusji na temat wartości, moralności i wyzwań społecznych, stając się tym samym cennym narzędziem edukacyjnym.

Marek Hłasko

Nieokiełznana Twórczość Rebela

Nie da się mówić o polskiej literaturze powojennej nie wspominając o Marku Hłasko. Ten nieokiełznany pisarz, który debiutował w latach 50., szybko stał się głosem pokolenia zmęczonego socrealizmem i pragnącego wolności. Jego proza, pełna buntu, nihilizmu, ale i głębokiego zrozumienia ludzkiej natury, zyskała wielu czytelników i nie mniej przeciwników.

Hłasko pisze o ludziach porzuconych przez system, poszukujących sensu i miłości w zniszczonym świecie. Jego bohaterowie to często antybohaterowie – buntownicy, outsiderzy, ludzie z marginesu. "Pierwszy krok w chmurach" czy "Ósmy dzień tygodnia" to powieści, które obnażają cierpienie jednostki w obliczu bezdusznej machiny systemu. Jego teksty to również gorzki obraz Polski lat 50. i 60., kraju pełnego cenzury i represji.