List

List do Ministerstwa Edukacji

List

Czemu napisaliśmy list?

Chcielibyśmy zdecydowanie podkreślić, jak ważne jest wprowadzenie lektur autorstwa Marka Hłaski oraz Bohdana Hłaski do programu nauczania w polskich szkołach. Ich twórczość nie tylko stanowi istotny element dziedzictwa literackiego naszego kraju, ale także niesie ze sobą głębokie przesłanie dotyczące ludzkich doświadczeń, moralności oraz wyzwań społecznych. Te książki nie tylko dostarczają wspaniałej lektury, ale także przyczynią się do wzbogacenia i poszerzenia horyzontów naszych uczniów.

Twórczość Hłasko to również okazja do bardziej wszechstronnego spojrzenia na historię i kulturę Polski, szczególnie na okres powojenny. Ich proza odsłania trudne tematy, takie jak alienacja, samotność i dążenie do lepszego życia, które są nadal aktualne w dzisiejszym świecie. Wprowadzenie tych lektur do programu nauczania pomoże uczniom zrozumieć nie tylko literaturę, ale również społeczeństwo, w którym żyją, i skłoni ich do refleksji nad wartościami oraz wyzwaniami współczesnego świata. Dlatego apelujemy o uwzględnienie twórczości Hłasko w edukacji naszych uczniów, aby umożliwić im bardziej pełne i zrozumiałe spojrzenie na świat.

Szanowna Pani Minister / Szanowny Panie Ministrze,

Zwracam się do Pani/Pana w imieniu Ruchu Hłaskomanii oraz licznych pasjonatów polskiej literatury, aby podkreślić znaczenie wprowadzenia twórczości Marka Hłasko do programu nauczania w naszych szkołach średnich. Twórczość Marka Hłasko, wybitnego pisarza lat 50. i 60., stanowi cenne źródło wiedzy o społeczno-historycznej rzeczywistości tamtych czasów. Jego dzieła, pełne głębokiego zrozumienia ludzkiego losu, przekazują obraz Polski w okresie powojennym, gdy kraj ten był świadkiem dynamicznych zmian politycznych, gospodarczych i kulturowych. Hłasko z niezwykłą precyzją przedstawia klimat epoki, ukazując jej społeczne napięcia, nadzieje i rozczarowania, dając tym samym młodzieży okazję do zrozumienia i docenienia naszej wspólnej historii. Jego literatura, opisując indywidualne i zbiorowe dylematy, stawia przed czytelnikiem pytania o wartości, moralność i odpowiedzialność w kontekście wyzwań tamtego okresu. Dzieła Hłasko są nie tylko doskonałym świadectwem swojego czasu, ale również uniwersalnym komentarzem na temat ludzkiej kondycji, który zachowuje swoją aktualność i znaczenie do dziś.

Oprócz historycznych i społecznych wartości, które niesie za sobą twórczość Hłasko, nie można przeoczyć głębokiej uniwersalności jej przesłania. Mimo że książki pisarza ukazują Polskę z konkretnego okresu, emocje i konflikty, które w nich przedstawia, są ponadczasowe i z pewnością znajdą odzwierciedlenie w sercach młodych czytelników. Młodzieńczy bunt, poszukiwanie własnej tożsamości, napięte relacje międzyludzkie - te tematy, tak bliskie każdemu nastolatkowi, są stałym elementem twórczości Hłasko. Jego bohaterowie, zmagając się z wyzwaniami rzucanymi im przez życie, stają przed trudnymi wyborami moralnymi, które skłaniają do refleksji nad własnymi postawami i wartościami. Dzięki temu uczniowie mają okazję nie tylko zgłębić literaturę, ale także zastanowić się nad własnym miejscem w świecie i odpowiedzialnością, jaką niesie za sobą dorosłość. To, co wyróżnia twórczość Hłasko, to zdolność do łączenia lokalnych, specyficznie polskich tematów z uniwersalnymi dylematami ludzkiego doświadczenia. Wprowadzenie dzieł Hłasko do programu nauczania dałoby uczniom okazję do zetknięcia się z literaturą, która mówi im bezpośrednio, która porusza i angażuje. Pozwoliłoby to na głębsze zrozumienie nie tylko otaczającej nas historii, ale przede wszystkim ludzkiej duszy, jej pragnień i obaw. Wierzymy, że dzięki temu uczniowie poczują, że literatura to nie tylko zbiór faktów i dat, ale przede wszystkim źródło empatii, zrozumienia i autorefleksji.

Twórczość Marka Hłasko ma nie tylko niezaprzeczalną wartość literacką, ale również istotne znaczenie edukacyjne. Jego dzieła, bogate w metafory, symbole i głębokie refleksje, stanowią doskonały materiał do nauki analizy literackiej. W czasach, gdy edukacja stawia na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i interpretacji tekstu, powieści Hłasko mogą służyć jako doskonałe narzędzie do kształcenia młodych umysłów. Uczniowie uczący się na jego przykładzie będą bardziej zaawansowani w zrozumieniu subtelności języka, struktury narracyjnej i technik literackich. Nie mniej ważna jest rola Hłasko jako inspiracji dla młodych ludzi. Jego niezłomna postawa, odwaga w wyrażaniu swoich przemyśleń i nieprzejednana chęć poszukiwania prawdy są wartościami, które powinny być wzorem dla następnych pokoleń. W świecie pełnym konformizmu i powierzchowności, postać tak autentyczna jak Hłasko może służyć jako kompas moralny, przypominając młodzieży o wartości takich jak prawość, odwaga i uczciwość. Dodatkowo, uczniowie, zetknięci z jego twórczością, mają szansę zainspirować się do poszukiwania własnego głosu i ścieżki w życiu. Wprowadzenie jego dzieł do programu nauczania to nie tylko inwestycja w edukację literacką, ale przede wszystkim w kształtowanie charakterów młodych ludzi, przygotowując ich do życia w świecie pełnym wyzwań, ale także możliwości.

W świetle przedstawionych argumentów, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie wprowadzenia do programu nauczania wybranych dzieł Marka Hłasko. Jego powieści takie jak "Piękni dwudziestoletni", "Cmentarzysko", "Ósmy dzień tygodnia" oraz zbiory opowiadań dostarczą uczniom zarówno wartościowych treści literackich, jak i niezwykłych lekcji życiowych. Jestem głęboko przekonany, że włączenie twórczości Hłasko do podstawy programowej przyniesie korzyści nie tylko w sferze edukacyjnej, ale także w duchowym rozwoju młodych ludzi, inspirując ich do myślenia, analizowania i podejmowania wartościowych wyborów w życiu. Dziękuję za poświęcony czas oraz za uwagę, jaką Pani/Pan poświęci tej sprawie. Wierzę, że razem możemy wzbogacić edukację naszej młodzieży, dając im dostęp do tak ważnych i inspirujących dzieł literackich.

Z wyrazami szacunku,
Stowarzyszenie Miłośników Literatury Polskiej "Hłaskowe Echa"